Theta Healing

Metoda Theta Healing polega na obniżeniu częstotliwości fal mózgowych do stanu Theta i umożliwia nawiązanie kontaktu z podświadomością klienta i usunięcie ograniczających przekonań, schematów myślowych, lęków, traum, emocji, blokad ze wszystkich poziomów świadomości. W miejsce tych negatywnych emocji i przekonań wprowadza się nowe, pozytywne, wspierające. W wyniku tego następuje poprawa samopoczucia na poziomie fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i duchowym.

Warto Poczytać

Moje Certyfikaty