Kwantowe modelowanie przyszłości

„Wszystko jest energią. Wszystko. Dostrój się do częstotliwości tego czego pragniesz a w nieuchronny sposób stanie się to rzeczywistością. To nie filozofia. To fizyka.”

Albert Einstein

Czy wiesz, że w każdej chwili możesz zamanifestować sobie taką przyszłość, jaką chcesz?

Czy wiesz, że stosując synchronizację kwantową możesz z niewidzialnego pola energii stworzyć to, czego chcesz?

Przedstawię tutaj na podstawie najnowszych odkryć jak funkcjonuje pole kwantowe i uzasadnię, dlaczego synchronizacja kwantowa jest możliwa i skuteczna.

Czytając definicję pola kwantowego skomponowaną przez fizyków doznałam zwarcia neuronów, więc jej tu nie przedstawię. Po prostu napiszę czym jest to pole bazując na wykładach Gregga Bradena, ponieważ w najprostszy sposób wyjaśnia on czym to pole jest i jak funkcjonuje.

Pole kwantowe to niewidzialne pole energii, które istnieje poza przestrzenią i czasem. Jest to pole energoinformacyjne, które łączy i organizuje wszystko, co istnieje na planie fizycznym. W polu kwantowym wszystko jest energią i falą posiadającą częstotliwość oraz wibrację. Istnieje ono poza dostępnością naszych zmysłów i można go doświadczyć tylko poprzez świadomość.

Jest to pole nieskończonych możliwości, gdzie wszystkie możliwości i potencjalne manifestacje fizycznej rzeczywistości funkcjonują w TERAZ.

Na obecnym poziomie świadomości możemy doświadczać wszechświata.

W kwantowym rozumieniu rzeczywistości doświadczamy wieloświata, czyli wielu równoległych wszechświatów istniejących jednocześnie.

Za pomocą naszych zmysłów doświadczamy życia na Ziemi w trzecim wymiarze. Nie jest to jednakże jedyny wymiar istniejący na Ziemi. Ziemia jest jak cebula składająca się z wielu różnych warstw nałożonych na siebie. Zmysły fizyczne ograniczają nasze ciało do postrzegania trzeciego wymiaru, jednakże za pomocą intuicji, snów i medytacji możemy poznać również inne.

To właśnie z pola kwantowego kreujemy materialną rzeczywistość poprzez fakt, że jesteśmy jej obserwatorami.

W fizyce kwantowej nazywamy to EFEKTEM OBSERWATORA.

Dowodzą tego doświadczenia dokumentujące korpuskularno-falową naturę światła.

Hipotezę dualizmu korpuskularno – falowego wysunął Luis de Broglie w 1924(nobel w 1929r). Na podstawie teoretycznych rozważań doszedł on do wniosku, że jeżeli światło ma naturę dualną, to także materia powinna mieć taką naturę. Materia składa się z cząstek, więc powinna wykazywać również własności falowe.

Naukowcy przeprowadzili więc eksperyment.

Przepuszczono światło przez dwa równoległe nacięcia na papier fotograficzny. Eksperyment przeprowadzono na dwa sposoby za każdym razem uzyskując inny wynik.

Za pierwszym razem ustawiono obok każdego nacięcia detektory fotonów a fizycy obserwowali każdy foton, który przechodził przez jedno lub drugie nacięcie. Obserwowane fotony zachowywały się jak cząsteczki.

Za drugim razem usunięto detektory fotonów ale sam eksperyment przeprowadzono w identyczny sposób. Jednak tym razem wynik zapisany na światłoczułym papierze oznaczał, ze światło zachowywało się nie jak cząsteczka ale jak fala.

Dokumentuje to, ze sam akt obserwacji ma wpływ na wynik. W metodzie Theta Healing wykorzystujemy między innymi EFEKT OBSERWATORA.

Więcej doświadczeń i informacji z tej dziedziny można znaleźć na stronie Uniwersytetu Opolskiego.

 

http://www.fizyka.uni.opole.pl/moja_fizyka/numer5/artykuly/plakat.html

 

Pole kwantowe posiada również częstotliwość i wibrację, które tworzą fale tego pola.

Wyobraz sobie jak układają się kręgi na wodzie, kiedy wrzucasz do niej kamień. W ten sposób „faluje” również pole kwantowe. Chociaż w przypadku pola kwantowego bardziej trafnym określeniem byłoby pulsowanie. Myśli i emocje to fale elektromagnetyczne, które wysłane do pola kwantowego powodują załamanie jego pulsacji. To tak jakby rzucić do wody jeden kamień, który wywoła fale a zaraz potem wrzucić drugi, który wywoła kolejne. Można zaobserwować, że fale te w jakiś sposób się nałożą lub będą się zakłócać.

Jeżeli załamujesz pole kwantowe pulsująca energia na chwilę zwalnia i wyłania się w postaci atomów.

Wygląda to w ten sposób :

MATERIA <————————————————————————–POLE KWANTOWE

Załamanie pola kwantowego, zwolnienie częstotliwości

I wibracji

Dlatego przyszłość nie jest zdeterminowana. W polu kwantowym istnieje nieograniczona ilość wersji twojej przyszłości i od Ciebie zależy, którą wybierzesz.

Synchronizację kwantową najprościej można opisać w następujący sposób.

Odchodzimy od newtonowskiej koncepcji przyczyny i skutku.

Wyobraz sobie, że chcesz mieć samochód. Jesteś przekonany, że jeśli będziesz miał ten nowy samochód to będziesz się cieszył. W tej perspektywie najpierw zakładasz przyczynę – posiadanie samochodu, a potem skutek – radość.

W podejściu synchronizacji kwantowej robimy odwrotnie. Wychodzimy od skutku – którym jest odczuwanie radości z posiadania samochodu a skutek wywołuje przyczynę z pola kwantowego – posiadanie samochodu.

W jaki sposób zrealizuje się przyczyna twojej radości – czyli posiadanie samochodu – to już nie twoja sprawa. Synchronizacja kwantowa wymaga odcięcia się od tego jak nastąpi realizacja naszego pragnienia.

Podsumowując, jeżeli chcesz mieć nowy samochód to musisz najpierw poczuć całym sobą jakbyś już go miał, wygenerować w sobie emocje, jakie będziesz odczuwał jeżdżąc tym samochodem, wyobrazić sobie myśli, jakie ci towarzyszą, kiedy jeździsz tym samochodem. Zobaczyć w umyśle jego kolor, poczuć zapach nowej tapicerki i wysłać gotowy sygnał w pole kwantowe.

Czy synchronizacja kwantowa jest zawsze skuteczna?

Nie zawsze. Zależy ona również od innych czynników.

Pierwszym są Twoje przekonania. Jeżeli jesteś przekonany, że na wszystko trzeba zarobić lub za wszystko w życiu trzeba zapłacić to synchronizacja w tym przypadku nie zadziała lub zadziała inaczej niż oczekujesz, ponieważ podświadomość będzie dążyła do realizacji programów „na wszystko w życiu trzeba zarobić” i „za wszystko w życiu trzeba zapłacić”. Synchronizacja kwantowa może spowodować w tym przypadku tylko tyle, że szybciej zarobisz na samochód.

Usunięcie ograniczających przekonań powoduje, że coraz skuteczniej będziesz oddziaływać na pole kwantowe.

Drugim czynnikiem jest posiadanie wystarczającej ilości energii. Jeżeli chcesz kreować z pola kwantowego to musisz mieć energię. Zauważyłam, że dużo osób ma zablokowany przepływ energii w ciele. Są osłabieni, nie mają siły albo motywacji. Spowodowane jest to nieprawidłową dietą, brakiem aktywności fizycznej i innymi czynnikami. Bardzo często mają również zablokowane czakry poprzez jakieś emocje, które utkwiły w ciele. Zanim przechodzę z taką osobą do synchronizacji kwantowej wzbudzam przepływ energii w ciele za pomocą medytacji zwanej „płukaniem strumieni”, która jest połączeniem medytacji oddechowej z wizualizacją oraz aktywuję czakry.

Trzecim czynnikiem jest poziom koherencji serca i umysłu. Czyli harmonii serca i umysłu.

Może wydawać ci się, że jak będziesz miał nowy samochód to będziesz odczuwał radość. Tylko czy jesteś w stanie poczuć tą radość sercem. Czy jesteś w stanie nastroić serce na odczuwanie radości zanim coś się wydarzy. Serce jest najsilniejszym organem w ciele człowieka emitującym fale elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne serca może rozciągać się nawet na kilka metrów dookoła ciała. Żeby wygenerować silny sygnał do pola kwantowego umysł musi wiedzieć, ze chcesz mieć nowy samochód a serce musi to czuć. Zanim więc przechodzę do synchronizacji kwantowej przywracam harmonię serca i umysłu za pomocą medytacji przywracającej koherencję serca i umysłu opracowanej przez Instytut Matematyki Serca.

Metoda kwantowego modelowania przyszłości, którą stosuję nie pochodzi bezpośrednio z Theta Healing, czyli z podstawowej metody, którą stosuję w swojej pracy. Jest fuzją trzech różnych metod – pracy z przekonaniami, medytacji kierowanej i medytacji koherencji serca i umysłu opracowanej przez Instytut Matematyki Serca.

Możesz mieć wszystko, osiągnąć wszystko i być tym kim chcesz. Zawsze. Wystarczy, że wyszkolisz się w tych technikach i będziesz je praktykował. Bo trening czyni Mistrza.

Powodzenia!

Za sesję KWANTOWEGO MODELOWANIA PRZYSZŁOŚCI możesz zapłacić TUTAJ.

Po dokonaniu zapłaty zostaw swój numer telefonu na mejlu. Oddzwonię w celu umówienia terminu.

Kwantowe modelowanie przyszłości wymaga większej ilości sesji ponieważ zanim przejdziemy do sedna sprawy należy usunąć ograniczające przekonania i emocje oraz uruchomić prawidłowy przepływ energii w ciele.