Medytacje – Skala Solfeggio – Pliki dźwiękowe

Wibracja jest wszystkim. Każda wibracja ma swoją częstotliwość. Wystawiając umysł i ciało na częstotliwości Solfeggio, możesz łatwo osiągnąć większe poczucie równowagi i głębokiego uzdrowienia. Częstotliwości Solfeggio dopasowują się do rytmów i dźwięków, które stanowią podstawę Wszechświata.

 

Od dawna związane z muzyką medytacyjną częstotliwości solfeggio są uważane za oryginalne częstotliwości używane przez mnichów gregoriańskich podczas intonowania w medytacji. Śpiew oparty na sześciu oryginalnych nutach (396 Hz – 417 Hz – 528 Hz – 639 Hz – 741 Hz – 852 Hz) wnika głęboko w świadomy i podświadomy umysł, wywołując reakcje emocjonalne, których czasem nie jesteśmy w stanie całkowicie kontrolować. Mówi się, że te oryginalne częstotliwości zostały „utracone” na przestrzeni wieków dzięki wprowadzeniu różnych nowych metod strojenia.

Skalę Solfeggio „odkrył na nowo” dr Joseph Barber, który według intuicyjnych wskazówek znalazł wzór sześciu powtarzających się kodów w Księdze Liczb. Znalazł w rozdziale 7, wersety od 12 do 83; referencje liczbowe, które po odczytaniu za pomocą techniki numerologicznej można zredukować do jednej cyfry. Ujawniło to szereg sześciu elektromagnetycznych częstotliwości dźwięku, które według niego były sześcioma brakującymi tonami starożytnej skali Solfeggio.

Dlaczego utracono oryginalny system dostrajania częstotliwości?

Częstotliwości Solfeggio zostały utracone, ponieważ w całej historii używane były różne aplikacje dostrajające. Starożytne praktyki strojenia wykorzystywały system strojenia znany jako „Just Intonation”. Metoda Just Intonation charakteryzowała się czystymi przerwami między każdą nutą, która matematycznie była powiązana ze stosunkiem małych liczb całkowitych, co prowadzi do znacznie czystszego dźwięku.

 

Praktyka strojenia przyjęta dla kultur zachodnich z około XVI wieku i stosowana dzisiaj jest znana jako „Dwunastotonowy równy temperament”. Według Joachima Ernsta-Berendta, 12-tonowy Equal Temperament omija wszystkie interwały spółgłoski z wyjątkiem oktawy. Nasza współczesna skala może tworzyć sytuacje, takie jak myślenie „w boksie”, wypchane i tłumione emocje, oparte na strachu lub brak świadomości, które następnie przejawiają się w fizyczne objawy zwane „dyskomfortem” lub chorobą.

 

Nasza współczesna skala muzyczna nie jest zsynchronizowana w porównaniu z oryginalną skalą Solfeggio. Jeśli chcemy wprowadzić harmonię do naszego życia, musimy zastąpić dysonansującą skalę zachodnią siecią subtelnych i wyraźnych interwałowych relacji muzyki Solfeggio. Niech muzyka stanie się ponownie narzędziem do podniesienia ludzkiej natury i metodą połączenia cię ze Źródłem.

Skala częstotliwości Solfeggio

174 Hz – Najniższy z tonów wydaje się być naturalnym środkiem znieczulającym. Ma tendencję do usuwania bólu zarówno fizycznie, energetycznie, jak i karmicznie. Częstotliwość 174 Hz daje Twoim organom poczucie bezpieczeństwa, stabilności i miłości, motywując je do robienia wszystkiego, co w ich mocy.

174 Hz Foundation

 

285 Hz – Ten ton jest użyteczny podczas leczenia ran, skaleczeń, oparzeń lub innych form uszkodzonej tkanki. Mówi się, że częstotliwość Solfeggio 285 Hz jest bezpośrednio związana z planem naszego ciała, umysłu i duszy dla optymalnego zdrowia i dobrego samopoczucia fizycznego, ze względu na jego niesamowitą zdolność zapamiętywania tego, co powinno być, i przywracania komórek do pierwotnej postaci. Wpływa na pola energetyczne, wysyłając im wiadomość o restrukturyzacji uszkodzonego narządu. 285 Hz polega na zapamiętywaniu i uzdrawianiu ciebie, twoich narządów wewnętrznych i twojej energii.

285 Hz Heals & Regenerates Tissues

 

396 Hz – Oczyszcza poczucie winy, które często stanowi jedną z podstawowych przeszkód w realizacji, umożliwia osiąganie celów w najbardziej bezpośredni sposób. Uwalnia cię od poczucia winy i strachu, obniżając mechanizmy obronne. Ta częstotliwość solfeggio może być również wykorzystana jako środek uziemienia, przebudzenia, otrzeźwienia i powrotu do rzeczywistości.

396 Hz Let Go of Fear & Guilt

 

417 Hz – Kolejny ton ze skali Solfeggio związany jest z procesami rezonansowymi lub procesami amplifikacji. Re może „usunąć” „wyobcowanie” Boga i umożliwić powrót na „właściwą ścieżkę”. Ta częstotliwość solfeggio oczyszcza traumatyczne doświadczenia i usuwa destrukcyjne wpływy przeszłych wydarzeń. Może być stosowany do czyszczenia ograniczających wrażenie, które uniemożliwiają osobie osiągnięcie jej celów życiowych. Mówiąc o procesach komórkowych, ton Re zachęca komórkę i jej DNA do optymalnego funkcjonowania. Częstotliwość 417 Hz energetyzuje komórki ciała i pomaga wykorzystać ich kreatywny potencjał.

417 Hz Remove Negative Blocks

 

528 Hz – Służy do przywracania ludzkiego DNA do pierwotnego, doskonałego stanu. Jeśli zostanie użyty w sposób opisany w słowniku Webstera – komunikując pożądany efekt i przy wsparciu energetycznym „światła” – nastąpi cud. Po procesie naprawy DNA następują korzystne efekty – zwiększona ilość energii życiowej, jasność umysłu, świadomość, pobudzona lub aktywowana kreatywność, stany ekstatyczne, takie jak głęboki wewnętrzny spokój, taniec i świętowanie. Otwiera także osobę na głębokie doświadczenia duchowe i duchowe oświecenie.

528 Hz Love Frequency

 

639 Hz – ta częstotliwość umożliwia tworzenie harmonijnych społeczności i harmonijnych relacji międzyludzkich. Może być stosowany do rozwiązywania problemów w relacjach – w rodzinie, między partnerami, przyjaciółmi lub problemami społecznymi. Można go wykorzystać do zachęcenia komórki do komunikacji z otoczeniem. Ta starożytna częstotliwość solfeggio poprawia komunikację, zrozumienie, tolerancję i miłość. Częstotliwość 639 Hz może być również wykorzystana do komunikacji ze światami równoległymi lub sferami duchowymi.

639 Hz Attract Love & Raise Positive Energy

 

741 Hz – Czyści komórkę z toksyn. Częste stosowanie częstotliwości 741 Hz prowadzi do zdrowszego, prostszego życia, a także do zmiany diety w kierunku żywności, która nie jest zatruta przez różnego rodzaju toksyny. Oczyszcza również ogniwo z różnego rodzaju promieniowania elektromagnetycznego. Innym ważnym zastosowaniem tej częstotliwości dźwięku są infekcje oczyszczające – wirusowe, bakteryjne i grzybicze. Ten ton prowadzi do czystego, stabilnego i duchowego życia.

741 Hz Dissolve Toxins & Electromagnetic Radiations

 

852 Hz – Solfeggio 852 Hz jest bezpośrednio podłączony do czakry trzeciego oka i może być używany jako środek do przebudzenia wewnętrznej siły i samorealizacji. Jest dobry do rozpuszczania zastałej energii mentalnej od nadmiernego myślenia. (aktywność umysłowa) Mówi się, że usuwa blokady energetyczne, które wcześniej utrudniały czystą i silną komunikację z naszymi wyższymi ja, duchowymi przewodnikami i duchowymi pomocnikami. Solfeggio o częstotliwości 852 Hz pozwala odtwarzać czysty dźwięk w tle lub dźwięk w tle innego dźwięku.

852 Hz Awake Intuition

 

963 Hz – Ten dźwięk rozbudza każdy system do jego oryginalnego, idealnego stanu. Jest połączony ze Światłem i wszechobejmującym Duchem i umożliwia bezpośrednie doświadczenie, powrót do Jedności. Ta częstotliwość ponownie łączy was z Duchem, czyli bez wibracyjnych energii świata duchowego. Pozwoli ci doświadczyć Jedności – naszej prawdziwej natury.

963 Hz Remove Self Limiting Beliefs