Jak powstają choroby?

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, nieświadome będzie rządzić Twoim życiem a Ty będziesz nazywać to przeznaczeniem.”

C. G. Jung

Paradygmat medycyny akademickiej zakładał przez stulecia, że umysł i ciało są od siebie niezależne. Ten wzorzec odchodzi obecnie w zapomnienie. Pojawia się coraz większa ilość chorób wobec których medycyna akademicka jest bezradna.

W nowoczesnej nauce zaczyna przeważać pogląd, że świadomość emocji, uczuć i siły może mieć wpływ na zdrowie fizyczne. Badaniem tych zjawisk zajmują się takie dziedziny jak epigenetyka, neurobiologia czy neuropsychoimmunologia. Te nauki dokumentują, że każda myśl, emocja, idea czy pogląd mają swoje konsekwencje neurochemiczne. Ostatnie badania w dziedzinie epigenetyki dowiodły, że myśli i emocje mają również wpływ na geny. Nasza ekspresja genetyczna nie jest więc zdeterminowana.

Większość poglądów i przekonań znajduje się w podświadomości i są tak integralną częścią nas samych, że nawet ich nie zauważamy. Świadomy umysł to tylko 12% tego, co kieruje naszym myśleniem i działaniem. Reszta znajduje się w podświadomości.

Podświadomy umysł to „twarde oprogramowanie” a ciało to sprzęt komputerowy, który na nie reaguje. Jeśli chcemy zmienić ciało i pozbyć się choroby, musimy zmienić oprogramowanie, które tą chorobę wywołało.

Dlatego, że każda choroba jest indywidualną manifestacją tego, kim naprawdę jesteśmy.

Niezależnie od tego, czy choroba została wywołana przez zatrucie metalami ciężkimi, substancjami chemicznymi lub toksynami, ekspozycją na promieniowanie czy zaburzeniami emocjonalnymi takimi jak złość, żal, nienawiść lub tragedia osobista, choroby są tak różne jak my różnimy się między sobą. Dlatego właściwym jest pogląd, że to nie środowisko, w jakim żyjemy nas determinuje , tylko nasza reakcja na środowisko. Dlatego w fabrykach produkujących substancje chemiczne z dwóch pracowników pracujących na tym samym stanowisku przez taki sam okres czasu jeden zachoruje na nowotwór a drugi nie. Dlatego wśród bliźniąt zdarzają się przypadki, że jedno z nich umiera w wieku 40 lat a drugie dożywa późnej starości.

Substancje toksyczne mają podobny wpływ energetyczny na nasze ciało, jak emocje i schematy poglądów. Metale ciężkie niosą pewne projekcje myśli i poglądów, które wpływają na osobę w której się znajdują.

Jak powstaje więc choroba?

90% myśli, jakie myślimy w ciągu dnia to te same myśli, które myśleliśmy wczoraj.

Te same myśli prowadzą do tych samych emocji, te same emocje do tych samych wyborów, te same wybory do tych samych działań a te same działania znowu do tych samych emocji i tych samych myśli.

W ten sposób na poziomie biologicznym wszystko pozostaje takie samo.

Nasza ekspresja genetyczna jest równa temu jak myślimy, jak się zachowujemy i jak się czujemy. Geny same w sobie nie wywołują chorób. Nie ma „chorób dziedzicznych”, dziedziczne są tylko sposoby myślenia, które do tych chorób prowadzą.

Jeżeli pojawia się u ciebie identyczna choroba jak u innych członków rodziny zastanów się jakie przekonania dzielicie? Ile z przekonań swoich członków rodziny uznajesz za własne?

Po prostu posłuchaj w jaki sposób na co dzień mówią. Jakie automatyczne przekonania wypowiadają.

Mogą na przykład cały czas powtarzać, że „życie jest ciężkie”, że „o wszystko w życiu trzeba walczyć”, że „nikomu nie można ufać”, mogą też powtarzać, że życie jest cierpieniem z którego wyzwala tylko śmierć, że urodzili się biedni i zawsze będą biedni i wiele innych automatycznych schematów.

Kluczem do chorób dziedzicznych w rodzinach są zawsze automatyczne przekonania ich członków.

Powtarzając te same myśli, emocje i zachowania kreujemy nawyki.

Nawyk to automatyczne zachowanie, któremu towarzyszą automatyczne myśli i emocje. Ciało staje się automatem zaprogramowanym przez te same myśli, emocje i zachowania. Życie w rutynie to sygnalizowanie cały czas tych samych genów. Stajemy się ofiarami naszych nawyków i przekonań. I tak powstają choroby.

Myśląc, czując i działając tak samo sygnalizujemy te same geny, które „zużywają się” i sygnalizują komórki do produkcji protein coraz niższej jakości. Geny same w sobie są tylko instrukcjami dla komórek i nie powodują chorób.

Sygnalizowanie ciągle tych samych genów to tak jakby mieć trzy pary butów i cały czas chodzić w jednych. Jeżeli będziesz chodził cały czas w tych samych zużyją się one szybciej niż gdybyś codziennie zakładał inną parę.

Większość chorób oprócz negatywnych przekonań generowana jest również przez stres.

NEGATYWNE PRZEKONANIE+STRES = CHOROBA

Stres powstaje, kiedy przeżywamy jakieś traumatyczne wydarzenie lub jeżeli tracimy kontrolę nad życiem nie mogąc przewidzieć wyniku jakiegoś wydarzenia w przyszłości.

Na co dzień towarzyszą nam różne rodzaje stresu. Stres emocjonalny(np. problemy w związku, konflikty w pracy), stres fizyczny(urazy, wypadki), stres chemiczny(wystawienie na działanie toksyn w jedzeniu, powietrzu i wodzie), stres biologiczny(choroby), stres finansowy.

Sposób w jaki reagujemy na stres załącza wciąż te same geny, które „zużywają się” i prowadzą ostatecznie do choroby.

Nasz umysł nie odróżnia czy coś dzieje się naprawdę, czy tylko o tym sobie myślimy. Przez samo rozmyślanie o sytuacjach stresowych można załączyć określoną reakcję neurochemiczną.

Jeżeli więc nasze myśli mogą sprawić, że chorujemy, nasze myśli mogą nas również uzdrowić.

Theta Healing pomaga identyfikować programy prowadzące do chorób. Za pomocą sesji Theta każdy program można wyciągnąć z pola energetycznego przekonań oraz wprowadzić nowy. Stosujemy również techniki uwalniania emocji, które utknęły w ciele i mogą blokować przepływ energii.

Bardzo często, jeżeli nic innego nie stoi na przeszkodzie, samo wyciągnięcie programu i uzdrowienie emocji sprawia, że choroba opuszcza ciało.

Na pewno warto spróbować, zwłaszcza, że medycyna akademicka bazuje tylko na tłumieniu symptomów chorób a nie na dotarciu do faktycznej ich przyczyny. Choroba nie jest nieszczęściem lub przekleństwem, po prostu jest sygnałem, że coś w życiu nie funkcjonuje tak jak powinno.

Tłumiąc symptomy i łykając tabletki odbieramy sobie tak naprawdę możliwość wyzdrowienia.

Dlatego Theta Healing jako medycyna oparta na mechanice kwantowej jest medycyną przyszłości.

Theta Healing jest działaniem na wszystkich poziomach energii. To, co robimy stosując techniki Theta to balansowanie na granicy fizyki, metafizyki i duchowości.

Podstawą wszelkich działań jest traktowanie człowieka jako całości, nie jako zbioru oddzielnych organów. Nic w przyrodzie nie funkcjonuje oddzielnie, wszystko jest połączone niewidzialnymi nićmi energii i to stanowi właśnie podstawę tej metody.

Każda sesja Theta Healing kończy się wróżbą z Tarota Przestrzeni Wariantów.

Dowiesz się jaki aspekt Twojej osobistej rzeczywistości wymaga teraz szczególnej uwagi i jakie siły działają w danym momencie życia.

Zapraszam!