Poziomy przekonań w Theta Healing

„W oczekiwaniu lepszej przyszłości umyka całe życie. Naprawdę nie masz czasu na wyczekiwanie”

Vadim Zeland

Przekonanie : akceptacja przez umysł danej treści jako prawdziwej lub rzeczywistej, często poparta emocjonalnym lub duchowym poczuciem pewności.

Neuropsychologia udowodniła w ostatnich czasach, że 90% myśli jakie myślimy to te same myśli, które myśleliśmy wczoraj, przedwczoraj, miesiąc i rok temu.

Przez większość czasu myślimy więc te same myśli, które prowadzą do tych samych emocji. Te same emocje prowadzą do tych samych zachowań i wyborów, te same zachowania i wybory do tych samych czynności i doświadczeń, które następnie prowadzą , do tych samych myśli i emocji.

I tak dochodzimy do momentu, kiedy działamy, myślimy i czujemy na autopilocie. Teraz ciało wie już lepiej niż umysł jak ma myśleć, działać i się czuć.

Tak powstają schematy przekonań, które po pewnym czasie przejmują kontrolę nad naszym życiem i kształtują rzeczywistość, która nas otacza. To nasze własne „twarde oprogramowanie”.

Zakładając, że 90% naszych myśli jest taka jaka była wczoraj to nasza teraźniejszość jest taka sama jak przeszłość a nasza przyszłość będzie powtórką z przeszłości. Chyba że zidentyfikujemy programy, które nami sterują.

Większość przekonań i schematów, które nas warunkują powstaje do 7 roku życia.

Do 7 roku życia umysł znajduje się w stanie Theta, który umożliwia „ładowanie” programów z otoczenia. Nie mamy wtedy umiejętności wartościowania, zastanawiania się a wszystko, co widzimy przyjmujemy za prawdę. Przyjmujemy świat „takim jakim jest” obserwując i naśladując otoczenie.

Tak stworzyła to natura.

Więc jeżeli jako dzieci dorastamy w pozytywnym środowisku, w którym jest poczucie bezpieczeństwa, spełnienia, kiedy jesteśmy otoczeni miłością a środowisko buduje pozytywne wzorce, to te właśnie wzorce najprawdopodobniej będziemy odtwarzać w późniejszym życiu.

W praktyce takie środowisko rzadko się zdarza.

Często środowisko w którym dorastamy jako dzieci przeładowane jest konfliktami, problemami, stresem, poczuciem bezsilności i negacji, sztucznie wytworzonym współzawodnictwem i poczuciem zagrożenia, że czegoś dla nas zabraknie. Tak zostało ukształtowane społeczeństwo XX wieku.

Tak więc widzimy jak przekonania warunkują rzeczywistość i mogą determinować nasze emocje, zachowania i wybory. Na dobre lub na złe.

W Theta Healing wyróżniamy następujące poziomy na których mogą umiejscowić się nasze przekonania i programy.

POZIOM PODSTAWOWY

Przekonania na poziomie podstawowym to przekonania, których nauczyliśmy się w tym życiu i które zaakceptowaliśmy w dzieciństwie. To programy, które stały się częścią nas. Są one trzymane jako energia w płacie czołowym mózgu.

POZIOM GENETYCZNY

Przekonania na tym poziomie to programy naszych przodków przekazywane z pokolenia na pokolenie lub te, które zostały dodane do genów podczas naszego życia. Te przekonania są przechowywane w formie energetycznej otaczającej łańcuch DNA.

POZIOM HISTORYCZNY

Ten poziom dotyczy wspomnień z przeszłych żyć, z głębokiej genetycznej pamięci, jak również z pola świadomości zbiorowej, które przenosimy do teraźniejszości. W formie energetycznej schematy przekonań na poziomie historycznym znajdują się w polu aury każdej osoby.

POZIOM DUSZY

Przekonania z poziomu duszy stanowią esencję danej osoby, to, czym ta osoba jest. Przekonania z poziomu duszy przechowywane są w polu energetycznym serca.

Programy w postaci przekonań mogą znajdować się na więcej niż jednym poziomie. W celu identyfikacji programów jakie dana osoba posiada i na jakim są poziomie wykonujemy w Theta Healing test kinezjologiczny. Jak wykonywać taki test dowiesz się na sesjach Theta Healing.

Dlaczego tak ważne jest wyciągnięcie i przeprogramowanie ograniczających schematów na poziomie kwantowym?

I dlaczego afirmację nie działają?

Wielokrotnie przekonałam się, że przeprogramowanie ograniczających schematów za pomocą afirmacji nie przynosi skutku a czasem efekt jest odwrotny do spodziewanego. Powtarzanie afirmacji prowadzi czasem do rozdarcia i wewnętrznego konfliktu.

Dzieje się tak dlatego, że schematy przekonań znajdują się w naszym polu energetycznym a nie w świadomym umyśle.

Jeśli jakaś osoba ma niskie poczucie własnej wartości i schemat : „Jesteś nikim. Nic ci się nie uda” a będzie sobie w kółko powtarzać „Osiągnę sukces” to ekspresja energetyczna zakodowanego schematu „Jesteś nikim. Nic ci się nie uda” będzie dalej formować taką właśnie rzeczywistość z pola kwantowego. I wmawianie sobie, że „Osiągnę sukces” i tak nic nie da.

Można sobie jedynie chwilowo poprawić nastrój ale afirmacje jako takie nie prowadzą do trwałych zmian.

Nikt nie zmieni swojego życia dopóki nie zmieni swojej energii.

Zmień swoją energię a zmienisz swoje życie.

Dlatego warto jest pracować z przekonaniami.

Każda sesja Theta Healing kończy się wróżbą z Tarota Przestrzeni Wariantów.

Dowiesz się jaki aspekt Twojej osobistej rzeczywistości wymaga teraz szczególnej uwagi i jakie siły działają w danym momencie życia.

Sesję THETA Healing opłacisz TUTAJ. Po opłaceniu zostaw swój numer telefonu na mejlu. Zadzwonię w celu uzgodnienia terminu.

Zapraszam!