Pięć praw natury

 5-praw-natury

5 PRAW NATURY ZOSTAŁO OPRACOWANE PRZEZ DR HAMERA I STANOWI PODSTAWĘ NOWEJ MEDYCYNY GERMAŃSKIEJ

Pierwsze Prawo Natury głosi, że każda choroba spowodowana jest szokiem konfliktowym, który uderza w pacjenta. Konflikt jest niespodziewany, nagły i przeżywany w samotności.

Drugie Prawo Natury głosi, że każda choroba przebiega w dwóch fazach:

Faza aktywna – zwana inaczej fazą zimną – pacjent jest w stanie silnego stresu, faza zimna trwa tak długo jak trwa konflikt. Charakterystycznymi objawami fazy zimnej jest obsesyjne poszukiwanie rozwiązania danej sytuacji, zimno i dreszcze w całym ciele, zimne dłonie i stopy, brak apetytu, pocenie się i problemy ze snem.

Faza gorąca – zwana inaczej fazą naprawczą, następuje wtedy, kiedy konflikt zostanie rozwiązany i stres zniknie. To czas, kiedy psychika i organizm zaczynają odreagowywać i powracać do normy.

Faza gorąca objawia się podwyższoną temperaturą, osłabieniem, stanami zapalnymi, obrzękami, dużą potrzebą snu, czasami następuje krótkotrwały paraliż.

To właśnie fazę naprawczą organizmu medycyna akademicka nazywa „chorobą”.

W fazie gorącej czasami dochodzi do kryzysu epileptycznego – czyli do nawrotu objawów po to, aby sprawdzić, czy konflikt będący przyczyną choroby na pewno został rozwiązany.

Po przejściu fazy naprawczej organizm powraca do harmonii a człowiek zdrowieje.

Trzecie Prawo Natury określa w jaki sposób człowiek reaguje na dany konflikt.

To jak reagujemy na konflikt zależy od naszej percepcji tego konfliktu – czyli tego jak postrzegamy świat i siebie. Percepcja bazuje na przekonaniach, emocjach, doświadczeniach danej osoby na poziomie świadomym i podświadomym.

Trzecie Prawo Natury zakłada, że w procesie ewolucji wszystkie organy wykształciły się z 3 listków zarodkowych :

– endodermy

– mezodermy

– ektodermy

Endoderma to najstarsza ewolucyjnie warstwa odpowiedzialna za przetrwanie. Z endodermy powstał pień mózgu – czyli mózg najstarszy ewolucyjnie.

Konflikty których bazą jest strach o przetrwanie zawsze uderzają w pień mózgu. Z tą częścią mózgu powiązane są np. żołądek, płuca, jądra, macica, jelita. Są to organy odpowiedzialne za podstawowe funkcje życiowe – oddychanie, odżywianie, rozmnażanie.

Mezoderma to drugi ewolucyjnie listek zarodkowy. Z mezodermy starej wykształcił się móżdżek a z mezodermy nowej substancja biała mózgu. Z móżdżkiem i substancją białą powiązane są organy odpowiedzialne za przemieszczanie się i walkę – kości, mięśnie, ścięgna, skóra właściwa.

Tutaj uderzają konflikty związane z możliwością przemieszczania się a także poczuciem własnej wartości.

Z ektodermy – czyli najmłodszego ewolucyjnie listka zarodkowego – powstała kora mózgowa. Z korą mózgową związane są organy umożliwiające nam kontakt ze światem zewnętrznym – np. oczy, naskórek, naczynia krwionośne, zewnętrzne narządy rodne, pęcherz, zęby.

W tą część mózgu uderzają konflikty związane z komunikacją i wyznaczaniem własnych granic.

Czwarte Prawo Natury mówi o roli mikrobów w procesie zdrowienia ( grzyby, bakterie, wirusy)

Zakłada ono, że grzyby, bakterie i wirusy same z siebie nie powodują chorób(jak zakłada medycyna akademicka) ale biorą czynny udział w fazie naprawczej – rozkładają martwe tkanki i odbudowują ubytki.

Grzyby – odpowiadają endodermie, redukują tkanki, które narosły w fazie aktywnej konfliktu. Następuje serowacenie guzów i rozkładanie ich przez grzyby.

Bakterie – odpowiadają mezodermie i ich zadaniem jest rozkładanie tkanki oraz wypełnianie ubytków i odbudowa.

Wirusy – odpowiadają ektodermie i wypełniają ubytki w których pojawiła się martwica.

Piąte Prawo Natury daje nam zrozumienie, że choroba nie jest przypadkiem ale częścią sensownego biologicznego procesu.

Choroba jest biologicznym programem przetrwania organizmu i najlepszym rozwiązaniem dla mózgu zastosowanym po to, by pozostać przy życiu jak najdłużej w momencie doznanej traumy.

Choroba nazywana jest SBS – Sensowny Biologiczny Specjalny Program Natury.