Dr Bruce Lipton

Dr. Bruce Lipton jest pionierem Epigenetyki. To człowiek, który oddał ludziom władzę nad genami. Udowodnił, że nasza ekspresja genetyczna nie jest stała i że nie ma czegoś takiego jak genetyczny determinizm.

Bruce Harold Lipton urodził się 21 pazdziernika 1944 r. W swojej książce „Biologia przekonań” twierdzi, że przekonania i sposób myślenia bardziej warunkują ludzką biologię niż DNA i cechy dziedziczne.

Dr. Bruce Lipton otrzymał licencjat z biologii na uniwersytecie w Long Island w 1966r. i obronił doktorat z biologii rozwojowej na uniwersytecie w Virginii w 1971r.

Od 1973 r. do 1982 r. uczył anatomii na uniwersytecie w Wisconsin a potem wykładał jako profesor na Uniwersytecie św. Grzegorza.

Lipton twierdzi, że około roku 1980 odrzucił ateizm, który jest powszechny w środowisku naukowym i ponieważ jego badania przeprowadzone na komórkach macierzystych, a szczególnie sposób w jaki te komórki się zachowują, wskazywały na istnienie wyższej siły, czyli Boga.

Dr. Lipton porzucił medycynę głównego nurtu, ponieważ jego zdaniem opiera się ona na nieprawidłowych założeniach.

Stwierdził : „ Rozpocząłem badania w latach 70-tych, które można określić jako złotą erę genetyki. Moje badania irytowały wielu ludzi. Zawsze myślałem o nich jak o lemingach skaczących z klifu DNA podczas gdy ja stoję tam z wynikami swoich badań nad komórkami macierzystymi. O mój Boże, myślałem, oni idą w niewłaściwym kierunku. W pewnym momencie zorientowałem się, że marginalizują moją pracę, ponieważ nie zgadza się ona z ich konwencjonalnymi poglądami. Zacząłem zastanawiać się, czy oni w ogóle są naukowcami. I wypisałem się z systemu. Zdałem sobie sprawę, że wiadomość jaką mam do przekazania zwykłym ludziom jest o wiele ważniejsza niż naukowe kłótnie”

Dr. Bruce Lipton jest jednym z tych wyjątkowych ludzi, którzy mają odwagę mówić prawdę i sprzeciwić się medycynie głównego nurtu.

Nasze geny nie są stałe i niezmienne, nie jest tak, że geny, które przekazali nam rodzice w jakiś sposób nas determinują. Epigenetyka zakłada, że ekspresja genetyczna jest zmienna w zależności od środowiska w jakim żyjemy a przede wszystkim od tego, w jaki sposób na to środowisko reagujemy.

Daje to nadzieję wielu ludziom. Dzisiaj lekarze straszą nas, że jeżeli w rodzinie jest przekazywany gen powodujący np. cukrzycę czy nowotwór to my również najprawdopodobniej na te choroby zachorujemy. To nie jest prawda.

Nie ma chorób uwarunkowanych genetycznie i dziedzicznych, dziedziczne są tylko sposoby myślenia.

Wychowując się w danej rodzinie otrzymujemy wytyczne naszych poglądów. Oczekuje się od nas, że będziemy mieć takie poglądy jak nasza rodzina. To powoduje załączanie tych samych genów i co za tym idzie choroby „dziedziczne”.

Dr. Bruce mówi jednak, że nie jesteśmy zobowiązani przejmować sposobów życia i myślenia naszej rodziny, możemy odwrócić się na pięcie i pójść własną drogą.

Książki Bruca Liptona warte przeczytania :

Dr. Bruce Lipton „Biologia przekonań”