Dr Ryke Geerd Hamer

Dr Hamer urodził się w 1935 r na Wyspach Fryzyjskich. Studiował teologię i medycynę na Uniwersytecie Eberharda i Karola w Tybindze. W wieku 22 lat uzyskał tytuł magistra teologii a w wieku 26 lat tytuł zawodowy lekarza medycyny.

Dr. Hamer jest twórcą NOWEJ MEDYCYNY GERMAŃSKIEJ, którą odkrył w 1981r.

Nowa Medycyna Germańska zakłada, że każda choroba(a przede wszystkim nowotwory) zaczyna się od wstrząsu emocjonalnego, który pojawia się nieoczekiwanie, „jak grom z jasnego nieba”. Powstaje w chwili dramatycznie odczutego wydarzenia konfliktowego lub szokowego. Manifestuje się na 3 poziomach – psychicznym, mózgowym i organowym.

Uderzenie konfliktu zostało nazwane na cześć jego twórcy DHS – Syndrom Dirka Hamera.

Do odkrycia Nowej Medycyny Germańskiej doprowadziła dr Hamera osobista tragedia. W 1978 jego 17-letni syn Dirk został postrzelony podczas wakacji nad Morzem Śródziemnym i trzy miesiące później zmarł. Niedługo po śmierci syna dr Hamer zachorował na raka jądra.

Nagłe pojawienie się choroby powiązał z tragedią jako go spotkała oraz z wycieńczeniem fizycznym i psychicznym organizmu spowodowanym traumą.

Postanowił wtedy bliżej przyjrzeć się pacjentom z chorobami nowotworowymi i prześledzić, czy przed chorobą nie doznali oni silnego wstrząsu lub szoku.

Przeprowadził badania na ponad 15.000 pacjentach i potwierdził zauważoną przez niego zależność, że rak jest spowodowany szokiem na który nie jesteśmy przygotowani.

Dr Hamer udokumentował na podstawie swoich badań, że każdy nowotwór zaczyna się od uderzenia konfliktu w określoną część mózgu odpowiadającą za dany narząd i że w mózgu dochodzi wtedy do „zwarcia”, które nazywane jest ogniskiem Hamera. Po uderzeniu w mózg konflikt przenosi się na konkretny narząd.

Zachorowanie przebiega więc w 3 fazach

PSYCHIKA —— MÓZG————NARZĄD

Dr Hamer dokonał również wstępnej klasyfikacji konfliktów mających wpływ na to jaka choroba lub typ nowotworu rozwinie się w przypadku określonego szoku konfliktowego.

Sformułował na tej podstawie 5 PRAW NATURY i ŻELAZNE REGUŁY RAKA.

Odkrycia dr Hamera oburzyły środowisko medyczne a inni lekarze próbowali zmusić go do wycofania się z dalszych badań i zaprzestania publikowania „herezji”.

Dr Hamer za swoje odkrycia zapłacił bardzo wysoką cenę. Świat nauki utrudniał mu życie i wykonywanie pracy do granic absurdu. Pozbawiono go prawa do wykonywania zawodu, skierowano 70 wniosków na badania psychiatryczne, przetrzymywano również w więzieniu wskutek czego musiał emigrować z Niemiec. Szpitale dla chorych na nowotwory, które Hamer otworzył i gdzie skutecznie leczył pacjentów stosując zasady Nowej Medycyny Germańskiej zostały z dnia na dzień zamknięte a pacjenci wyrzuceni na bruk. Nowa Medycyna Germańska stała się jeszcze za życia Hamera wrogiem publicznym nr 1 w świecie medycyny.

Dr Hamer zmarł 2 lipca 2017 w Hiszpanii do końca życia ukrywając się przed prześladowcami. Do końca życia jednak wierzył, że medycyna akademicka kiedyś nawróci się na dobrą drogę a jego odkrycia staną się fundamentem nowego podejścia do pacjenta i leczenia chorób.

Na szczęście jest coraz więcej lekarzy, którzy rozumieją, że stan psychiczny pacjenta a także wytłumaczenie mu, co się z nim dzieje jest punktem zwrotnym w leczeniu i może zdecydować, czy pacjent wyzdrowieje czy nie.

Są to przede wszystkim młodzi lekarze, którzy odchodzą od starych założeń i wzorców utrwalonych w medycynie, ponieważ widzą, że w wielu przypadkach są bezsilni i nie mogą pomóc trzymając się utartych ścieżek i status quo. Mają też odwagę cywilną, żeby szukać nowych rozwiązań i podważać to co zostało uznane w medycynie akademickiej za dogmaty.