Gregg Braden

Gegg Braden urodził się 28.06.1954. Gregg jest czystej krwi naukowcem, geologiem, wizjonerem i nauczycielem który przemawia do naszego umysłu jednocześnie dotykając mądrości serca.

Gregg Braden jest pionierem nowego paradygmatu opartego na nauce, duchowości, socjologii i aktywowaniu ludzkiego potencjału.

Gregg poświęcił swoje życie zawodowe budowaniu pomostu pomiędzy wiedzą starożytnych i rdzennych kultur a nauką.

Z zawodu jest geologiem. Podróżował do najdalszych zakątków świata, spotykał się z joginami, mistykami i szamanami w celu odkrycia brakujących ogniw we współczesnej nauce opartej na poglądzie materialistycznym.

Niemal wszystkie starożytne teksty sugerują, że wszystko połączone jest subtelnym polem energoinformacyjnym, które nauka obecnie zaczyna rozumieć jako pole kwantowe. Jest to inteligentna sieć , która odpowiada na ludzkie myśli i emocje.

Największym wkładem Gregga w rozwój współczesnej nauki jest to, że na bieżąco śledzi, łączy i analizuje odkrycia wszystkich nauk opartych o paradygmat pola kwantowego oraz na podstawie najnowszych naukowych informacji tłumaczy od nowa historię człowieka.

Najlepsze publikacje Gregga Bradena to :

„Człowiek jako projekt. Od ewolucji z przypadku do transformacji z wyboru”

„Punkt zwrotny”

„Boska Matryca”

„Głęboka Prawda – ostatnia szansa ludzkości”